برنامه NW.js:

برنامه NW.JS به شما این اجازه را می دهد که بازی های خود را برای ویندوز، مک و لینوکس با برنامه کانستراکت2 خروجی بگیرید که حتما مجور خروجی های مورد نظر نصب برنامه NWJS است و همچنین شما می توانید بازی های خود را بصورت مستقیم در NWJS تست و پیشنمایش بگیرید!