دریافت بازیمگس پر:

(توسعه دهنده : فینتک)

‏لوله ها در کمین هستند و لحظه به لحظه به هم نزدیک تر می شوند. با مگس زبل خود پر بزنید و لوله ها را یکی به یکی رد کنید و صاحب امتیاز شوید...

 

دسترسی:

- دسترسی کامل به اینترنت

- مشاهدهٔ اتصالات شبکه

- مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi