مجوز رونوشت از وبسایت بازی ساز:

از آنجایی که وبسایت بازی ساز مطالب خود را از جایی رونـوشت نمیکند دارای قوانین بازنشر مخصوص به خود است و این بخش بیانگر کپی رایت بازی ساز در برابر دیگر سایت هاست.

۱- مجوز نرم افزار ها :

      - انتشار نرم افزار افزار های وبسایت بازی ساز در دیگر سایت ها با ذکر منبع مانعی ندارد.

      - با خبر کردن وبسایت بازی ساز از انتشار نرم افزار های این سایت اجباری نیست.

۲- مجوز مطالب :

      - رونوشت از مطالب غیر نرم افزاری که منبع اصلی آن بازی ساز است در عین ذکر منبع نیاز به اجازه دارد.

      - کپی برداری از عین عبارات و بخش های مختلف این سایت کار پسندیده ای نیست.