رقابت وبسایتی و انجمن :

وبلاگ ما با وبسایت های دیگر اصلا رقابت ندارد و هر کس شیوه خود را ادامه می دهد و تنها وبسایتی که ما از آن پیروی می کنیم وبسایت تخصصی کانستراکت است و انجمن وبلاگ ما نیز انجمن کانستراکت است.

۱- انجمن و سایت دنبال کننده وبلاگ :

      - www.construct2.ir

      - si2.ir

۲- رقابت :

      - دوستان که فکر می کنند وبلاگ ما با وبسایت های دیگر در رقابت است سخت در اشتباه هستند زیرا ما فقط هدفمان پیشرفت کاربران است نه درآمد زایی و رقابت.

3- حاشیه:

      - ممنوع و فقط هدف توسعه عرصه بازی سازی و کمک به دوستان علاقه مند به بازی ساز است پس از حاشیه بپرهیزید!