شرایط نمایش تبلیغات :
- حجم پوستر شما باید کمتر از 1000 کیلوبات باشد!

- پوستر شما باید در فرمت های Gif، Jpeg ، PNG باشد.

- از پذیرش بنر تبلیغاتی برای سایت های مشابه بازی بساز معذوریم.

 

لیست زیر فقط برای نمایش تبلیغات بمدت 30 روز در وبسایت است!

کد تبلیغ محل نمایش ابعاد (پیکسل) مدت قیمت (تومان) پرداخت
Game بازی های پیشنهادی 512*512 30 روز 10,000 خرید
A1 گوشه های وبسایت 350*300 30 روز 15,000 خرید
B1 زیر مطالب وبسایت 100*800 30 روز 35,000 خرید
C1 پوستر صفحه اول 815*1500 30 روز 100,000 خرید

توجه :

- پس از واریز وجه ، در کمتر از 48 ساعت تبلیغ شما در وبسایت نمایش داده شده و با شما تماس برقرار میشود!