کانستراکت چیست؟

کانستراکت2 یک موتور عالی برای ساخت بازی های HTML و  2 بعدی است. و این امکان را به شما میدهد که هر بازی که دوست دارید بسازید، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کانستراکت ۲ بی نیاز بودنش از برنامه‌نویسی است، هر چیزی که برای ساخت بازی لازمتان می‌شود، در سیستم رویداد ساده و قدرتمند کانستراکت ۲ تعبیه شده است.